ค้นหาผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง

สินค้าใหม่ อยากแนะนำ

Thinner Bite Black Rice Crackers Original Flavour
กอท.ฮล. : 83P2190130665
รับรองถึง : 21/06/2566
Thin Rice Crackers Honey Soy flavour
กอท.ฮล. : 83P2190120665
รับรองถึง : 21/06/2566
Thin Rice Crackers Sour Cream & Chives Flavour
กอท.ฮล. : 83P2190110665
รับรองถึง : 21/06/2566
Thin Rice Crackers Salt & Vinegar Flavour
กอท.ฮล. : 83P2190100665
รับรองถึง : 21/06/2566
Thin Rice Crackers Smokey Barbeque Flavour
กอท.ฮล. : 83P2190090665
รับรองถึง : 21/06/2566
Thin Rice Crackers Wood Oven Pizza Flavour
กอท.ฮล. : 83P2190080665
รับรองถึง : 21/06/2566
Thin Rice Crackers Chicken Flavour
กอท.ฮล. : 83P2190070665
รับรองถึง : 21/06/2566
Thin Rice Crackers Teriyaki Flavour
กอท.ฮล. : 83P2190060665
รับรองถึง : 21/06/2566
Thin Rice Crackers Cheese Flavour
กอท.ฮล. : 83P2190050665
รับรองถึง : 21/06/2566
Thin Rice Crackers Seaweed Flavour
กอท.ฮล. : 83P2190040665
รับรองถึง : 21/06/2566
What's Halal Thai?
At your Fingertip

ตรวจสอบสถานะผลิตภัณฑ์ฮาลาล
Halal Product Checking Status

วัตถุประสงค์เว็บไซต์

ค้นหาผลิตภัณฑ์

พิมพ์ชื่อผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการค้นหา หรือหมายเลขผลิตภัณฑ์

ตรวจสอบการรับรองฮาลาล

เจอรายละเอียดสินค้าและข้อมูลผู้ผลิต

ติดต่อกับผู้ผลิตได้

สามารถสั่งซื้อและติดต่อผู้ผลิต