ค้นหาผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง

สินค้าใหม่ อยากแนะนำ

เอ็ม18001(วัตถุเจือปนอาหาร)
กอท.ฮล. : 99C6850260864
รับรองถึง : 17/09/2565
เอ็ม18001(วัตถุเจือปนอาหาร)
กอท.ฮล. : 99C6850260864
รับรองถึง : 17/09/2565
เอ็มเอส-02(วัตถุเจือปนอาหาร)
กอท.ฮล. : 99C6850250864
รับรองถึง : 17/09/2565
แอลเอฟ-เอสพี(วัตถุเจือปนอาหาร)
กอท.ฮล. : 99C6850240864
รับรองถึง : 17/09/2565
แอลเอฟ-คิวเอส(วัตถุเจือปนอาหาร)
กอท.ฮล. : 99C6850230864
รับรองถึง : 17/09/2565
เอฟซี-01 (วัตถุเจือปนอาหาร)
กอท.ฮล. : 99C6850220864
รับรองถึง : 17/09/2565
แบลคมอร์ส 9 พลัส แคร์ โกลด์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
กอท.ฮล. : 10M9190250964
รับรองถึง : 01/09/2565
แบลคมอร์ส แอสตาแซนธิน 6 มก. พลัส (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)
กอท.ฮล. : 10M9190240964
รับรองถึง : 01/09/2565
แบลคมอร์ส บิลเบอร์รี่ 2500 (สารสกัดจากผลบิลเบอร์รี ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)
กอท.ฮล. : 10M9190230964
รับรองถึง : 01/09/2565
แบลคมอร์ส แครนเบอร์รี 15000 + ซี (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)
กอท.ฮล. : 10M9190220964
รับรองถึง : 01/09/2565
What's Halal Thai?
At your Fingertip

ตรวจสอบสถานะผลิตภัณฑ์ฮาลาล
Halal Product Checking Status

วัตถุประสงค์เว็บไซต์

ค้นหาผลิตภัณฑ์

พิมพ์ชื่อผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการค้นหา หรือหมายเลขผลิตภัณฑ์

ตรวจสอบการรับรองฮาลาล

เจอรายละเอียดสินค้าและข้อมูลผู้ผลิต

ติดต่อกับผู้ผลิตได้

สามารถสั่งซื้อและติดต่อผู้ผลิต